Pakketten

Alle 5 resultaten

– Drûge woarst: 2 stiks (100 gram it stik)

– Hamburgers: 6 stiks (100 gram it stik)

– Gehakt: twa kear 333 gram (net krûde)

– Saucijsjes: 3 stiks (100 gram stik)

29,95

– Drûge woarst: 2 stiks (100 gram it stik)

– Hamburgers: 6 stiks (100 gram it stik)

– Gehakt: twa kear 333 gram (net krûde)

– Saucijsjes: 3 stiks (100 gram stik)

– Entrecote’s: 2 stiks

42,50

– Drûge woarst: 2 stiks (100 gram it stik)

– Hamburgers: 6 stiks (100 gram it stik)

– Gehakt: twa kear 333 gram (net krûde)

– Saucijsjes: 3 stiks (100 gram stik)

– Stooffleis: 500 gram

40,45

– Drûge woarst: 2 stiks (100 gram it stik)

– Hamburgers: 6 stiks (100 gram it stik)

– Gehakt: twa kear 333 gram (net krûde)

– Saucijsjes: 3 stiks (100 gram stik)

– Stooffleis: 500 gram

– Jong belegere tsiis: 1 kilo

– Blauskimmel tsiis: 500 gram

62,50

– Jong belegere tsiis: 1 kilo

– Blauskimmel tsiis: 0,5 kilo

– Geitetsiis: 0,5 kilo

– Geitetsiis mei krûden: 0,5 kilo

42,50