Over ons

Uw Stadsboer Fryslân

Uw Stadsboer Fryslân is dus niet alleen een traditionele boer in de klassieke  zin van het woord. We zijn  veel meer dan dat.

We zijn een bedrijf met, door en voor boeren en consumenten dat een poging doet het complexe maatschappelijke vraagstuk over landbouw, stad, recreatie en voedsel op een eigentijdse manier te adresseren. We proberen veranderingen aan te brengen in het industriële denken over voedsel zonder daarbij in vals sentiment te willen vervallen.

We willen laten zien dat er een verdienmodel is voor een boer die biologische landbouw combineert met natuur en recreatie en ook midden in de samenleving kan staan door veel sociale initiatieven te ontplooien. Het delen van kennis over plant, dier, natuur en product is ook een essentieel onderdeel van Uw Stadsboer.

Samengevat: Uw stadsboer Fryslân staat voor: Regionaal, biologisch natuurinclusief, hoge kwaliteit en transparantie en een prijs die goed is voor boer en consument.

Wellicht ten overvloede maar Uw Stadsboer Fryslân wil breder zijn dan één boer en het uitdrukkelijke streven is dan ook dat meer biologische natuurinclusieve boeren die een korte keten willen hun producten gaan aanbieden via Uw Stadsboer Fryslân zodat het aanbod completer wordt.

Het begin is er in elk geval en we hopen dat u samen met ons dit tot een succes wil maken. Samen sterk voor een mooi Fryslân met trotse inwoners en trotse boeren.

Biologisch

Biologische boodschappen uit de eigen regio. Daarmee houden we onze ecologische voetafdruk klein.

Specialist

Al generaties lang geven wij het boerenspecialisme en de kennis over biologisch leven, dieren en de natuur door.

Regionaal

Al onze producten komen uit de regio. We willen de natuur en stad opnieuw met elkaar verbinden.

Thuisbezorgd

Eten met respect voor mens, dier en natuur is niet ingewikkeld. We brengen al onze producten gewoon bij je thuis.