Over ons

Onze Boer

Wij willen u graag voorstellen aan Sjoerd Hoekstra, een bevlogen boer uit Donkerbroek. Sjoerd heeft een rundvee bedrijf met dubbeldoel koeien, dit zijn koeien die zowel melk als heerlijk vlees leveren. Een aantal jaar geleden heeft Sjoerd de sprong gewaagd om zijn bedrijf om te schakelen naar volledig biologisch. Sjoerd heeft in de loop der tijd gemerkt dat zijn koeien veel liever eten van de stukken gras die op biologische wijze beheerd worden. Blijkbaar vinden koeien gras, afgewisseld met bloemen zoals madeliefjes en klaver en kruiden, veel lekkerder dan de groene eenzijdige “biljardlakens” van de reguliere veehouderijen. Deze natuurlijke landerijen zien er niet alleen veel mooier uit maar dragen ook bij aan de insecten populatie en de biodiversiteit in het gebied. Dit was de reden voor Sjoerd om de overstap naar biologisch boeren te maken.

Sjoerd is Frysk in hart en nieren en toen hij de mogelijkheid kreeg om een aantal heel bijzondere natuurgebieden te beheren (zoals Rikkinge te Oosterwolden en de Peinder Mieden bij De Pein), was hij enthousiast. U bent het vast met Sjoerd eens dat het beeld van de rustige grazende koeien in de romantische bloemrijke weiden iets is om verliefd op te worden. Zonder dat Sjoerd het wist was hij hiermee overgestapt op een vernieuwende en vooruitstrevende manier van boeren, namelijk natuur inclusief boeren.

It Fryske Gea wil deze manier van boeren graag stimuleren, omdat deze boeren meehelpen aan het behoud van onze prachtige en bijzondere stukjes Fryske natuur. Passie alleen is helaas niet genoeg en boeren zoals Sjoerd zullen een solide bedrijfsmodel nodig hebben om op deze manier te kunnen boeren. Sjoerd ging samen met It Fryske Gea, familie en vrienden aan de slag om een plan te bedenken waar iedereen, de boeren, de koeien, de natuur en alle inwoners van Frsylân profijt van kunnen hebben. Zo is het plan ontstaan om producten rechtstreeks aan de consument te gaan verkopen, zonder tussenliggende partijen zoals groothandels en supermarkten.

Hierdoor is de keten tussen begin en eindproduct kort. Wanneer u van Sjoerd producten koopt, weet u exact waar het vandaan komt. Sjoerd vertelt u ook graag waarom elke dag vroeg uit de veren is om zijn koeien en het Fryske landschap, waar hij zo van houdt, te verzorgen. Sjoerd en It Fryske Gea hopen dat meer boeren zich willen aansluiten bij deze manier van werken. Friezen kunnen zo hun boeren steunen en genieten van heerlijke verantwoorde biologische producten uit Fryslân. Om de verkoop, marketing en logistiek goed regelen is Uw Stadsboer Fryslân opgezet. Wij, als Uw Stadsboer Fryslân zorgen er voor dat deze biologische producten bij u op tafel komen.

 

 

Uw Stadsboer Fryslân

Uw Stadsboer Fryslân is dus niet alleen een traditionele boer in de klassieke  zin van het woord. We zijn  veel meer dan dat.

We zijn een bedrijf met, door en voor boeren en consumenten dat een poging doet het complexe maatschappelijke vraagstuk over landbouw, stad, recreatie en voedsel op een eigentijdse manier te adresseren. We proberen veranderingen aan te brengen in het industriële denken over voedsel zonder daarbij in vals sentiment te willen vervallen.

We willen laten zien dat er een verdienmodel is voor een boer die biologische landbouw combineert met natuur en recreatie en ook midden in de samenleving kan staan door veel sociale initiatieven te ontplooien. Het delen van kennis over plant, dier, natuur en product is ook een essentieel onderdeel van Uw Stadsboer.

Samengevat: Uw stadsboer Fryslân staat voor: Regionaal, biologisch natuurinclusief, hoge kwaliteit en transparantie en een prijs die goed is voor boer en consument.

Wellicht ten overvloede maar Uw Stadsboer Fryslân wil breder zijn dan één boer en het uitdrukkelijke streven is dan ook dat meer biologische natuurinclusieve boeren die een korte keten willen hun producten gaan aanbieden via Uw Stadsboer Fryslân zodat het aanbod completer wordt.

Het begin is er in elk geval en we hopen dat u samen met ons dit tot een succes wil maken. Samen sterk voor een mooi Fryslân met trotse inwoners en trotse boeren.

Biologisch

Biologische boodschappen uit de eigen regio. Daarmee houden we onze ecologische voetafdruk klein.

Specialist

Al generaties lang geven wij het boerenspecialisme en de kennis over biologisch leven, dieren en de natuur door.

Regionaal

Al onze producten komen uit de regio. We willen de natuur en stad opnieuw met elkaar verbinden.

Thuisbezorgd

Eten met respect voor mens, dier en natuur is niet ingewikkeld. We brengen al onze producten gewoon bij je thuis.