Biologische aardappelen 10Kg

Biologische en natuur-inclusieve aardappelen van Jetze Botma uit Engwierum.

Gewicht 5 Kilo

15,00

Jetze Botma is een biologische akkerbouwer van de klaai (de kleigrond), naast biologisch is hij ook natuur-inclusief en werkt zijn bedrijf mee aan het vergroten van de biodiversiteit in een anders natuur arm landschap. Door het gebruik van stroken met inheemse planten is er een grote verscheidenheid aan flora die bijen en insecten aantrekken. Deze vormen op hun beurt weer voedsel voor andere dieren en neemt de biodiversiteit toe en wordt bijgedragen aan het herstel van onze insectenpopulaties.

Gewicht 10 Kilo.

Soort: Connect aardappel